Identiteit

De Graaf Jan van Nassauschool is een ‘christelijke school op gereformeerde grondslag’ en is aangesloten bij een landelijke scholenbond, namelijk de Vereniging tot Bevordering van Schoolonderwijs op Gereformeerde Grondslag (VBSO). Over het algemeen worden wij een reformatorische school genoemd.

De grondslag van de school is de Bijbel–overgezet in de Statenvertaling- waarvan de onveranderlijke waarheid wordt beleden in de reformatorische belijdenisgeschriften.

Bij de Bijbelles wordt daarom o.a. gewezen op de noodzaak om bekeerd te worden.

Dit alles heeft ook gevolgen voor onze leefwijze. Als school hanteren we m.b.t. gezag, kleding, haardracht e.d. de normen en waarden die ook in onze kerken aangehouden worden.

Het is juist vanwege bovengenoemde inhoud van ons Bijbelonderwijs én de daaruit voortvloeiende leefwijze, dat ouders uit Gouda en omliggende plaatsen er veel voor over hebben om hun kinderen op onze school het onderwijs te laten volgen. Dat staat ook in verband met de belofte die zij bij de doop van hun kinderen in de kerk hebben afgelegd: de kinderen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen in de leer die in deze kerken geleerd wordt.