Geschiedenis van de school

De eerste statuten van de schoolvereniging zijn opgesteld op 5 december 1929. Vanaf dat ogenblik is structuur gekomen in de wens tot het oprichten en in stand houden van een lagere school op gereformeerde grondslag te Gouda. Op 2 januari 1933 werd de school aan de Komijnsteeg officieel geopend.

Na ruim 20 jaar mocht in augustus 1953 een nieuw schoolgebouw aan de Vossenburchkade in gebruik worden genomen.

Het aantal leerlingen nam gestaag toe, onder meer doordat onze school zo langzamerhand het karakter van een streekschool kreeg. Al in het begin van de jaren '70 werden plannen gemaakt tot de uitbreiding van de school. Het duurde tot januari 1982 voordat de plannen uiteindelijk gerealiseerd waren. Op 4 januari 1982 hebben we de huidige locatie aan de Zwarteweg / Steynpad in gebruik genomen.