30 maart 2022 - Contactavond

Donderdag 17 maart hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport meegekregen naar huis. Het is mogelijk dat er vragen leven, of dat u graag even een gesprek wilt hebben met  de leerkracht van uw kind (ook de kleuterbouw en de interne begeleiding) over hoe het gaat op school. Dit is mogelijk op woensdagavond 30 maart. Vanaf 19.00 uur tot 20.00 uur.