15 december 2022 - Kerstbijeenkomst in Huize Winterdijk, groep 1 en 2

Op donderdag 15 december hopen we met de kinderen van groep 1 en 2 naar Huize Winterdijk te gaan om daar te zingen voor en met de bewoners. We hopen met elkaar op een goede bijeenkomst.